Soorten


Persoonlijke ontwikkeling

 • Werkgeluk
 • Werk-Privé Balans
 • Feedback
 • Vitaliteit
 • Talenten
 • Loopbaan
 • Solliciteren
 • Personal Branding
 • Ken je Kracht
 • Ondernemendheid
 • Inspirerend Leiderschap
 • Samenwerken
 • Emotionele Intelligentie
 • Creativiteit
 • Netwerken
 • Conflictbeheersing
 • Timemanagement
 • Inspiratie
 • Coaching
 • Optimaal Functioneren
 • Omgangscultuur
 • Diversiteit
 • Duurzaamheid binnen de organisatie

Organisatie-ontwikkeling

 • Ondernemen
 • Acquisitie
 • Marketing
 • Netwerken
 • Personal Branding
 • Ondernemendheid van scholen
 • Ondernemendheid van instellingen
 • Zelfsturende teams
 • Toekomstvisie Strategie Actie
 • Duurzaamheid
 • Cultuurverschillen Nederland - Duitsland
 • Ledenwervingsspel 

Voordeel voor speler

 • Eenvoudige en krachtige methode
 • Samen leren is leuk
 • Persoonlijk leerpad
 • Oplossingen en antwoorden komen uit de speler zelf
 • Creëert inzicht
 • Leerzaam en zinvol
 • Bewustwording van gedachten en wensen
 • Leren van anderen
 • Duurzaam resultaat

Het beklijft!


Het volgen van dure trainingen is niet meer nodig! Met deze spellen verander je de mindset in 1,5 uur. Een interventie die beklijft!De opbrengst

 

De spellen van het Interessante Vragen Spel® dagen uit tot reflectie, brainstormen en zinvolle discussie, waarbij een grote dosis enthousiasme vrijkomt. De spelers komen tot nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie. De spelers maken op wezenlijk niveau contact met elkaar. Een spel verwijst naar de tijd waarin je spellen speelde en dus een mindset hebt die openstaat voor het leren van nieuwe dingen. Het stimuleert de creativiteit en de productiviteit.

 


Voordeel voor opdrachtgever

 Medewerkers zijn niet langer dan een dagdeel van de werkplek

 • Geen kosten voor syllabi of studiemateriaal
 • Spelers coachen zichzelf en elkaar tegelijkertijd
 • Kan gebruikt worden als 'ijsbreker' of 'warmmakertje'
 • Het stimuleert gesprekken tussen medewerkers
 • Kan gebruikt worden als afsluiter van een bepaald onderwerp
 • Het geeft goede zin en plezier
 • Het stimuleert de leergierigheid
 • Medewerkers leren elkaar beter kennen
 • Het stimuleert het teamgevoel
 • Duurzaam resultaat

 


"De kracht zit in de eenvoud"
teambuilding - groepsuitje - vergaderbreak - teamdag - groepsactiviteit - teamactiviteit


Ook in Duitsland:

en in Hongarije


Voorbeelden Interessante Vragen

 • Op welke manier creëer jij win-win situaties?
 • Wat heeft humor te maken met werkgeluk?
 • Is het belangrijk dat mensen elkaar serieus nemen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?
 • Hoe zorg je ervoor dat je controle houdt over het samenwerkingsproces?
 • Hoe gedraag jij je als je een conflict ziet aankomen of ziet gebeuren bij anderen?
 • In hoeverre heb jij een ondernemende houding? Hoe zien andere mensen dat?
 • Wat heeft feedback te maken met 'het beste uit de ander halen'?
 • Wat betekent 'empathie' voor jou? Licht antwoord toe. 

Leereffecten

De leereffecten van het Interessante Vragen Spel® bevinden zich in de laatste drie aspecten van dit rijtje:

 

10 % van wat we lezen

20 % van wat we horen

30 % van wat we zien

50 % van wat we zien en horen

70 % van waar we over gediscussieerd hebben

80 % van wat we persoonlijk ervaren

95 % van wat we uitleggen aan anderen

 


Wat levert het op?

 

Het Interessante Vragen Spel faciliteert gesprekken; het is een begeleide vorm van gespreksvoering over een bepaald onderwerp. Deelnemers praten normaliter nooit samen op deze manier over het onderwerp en het contact tussen de spelers verdiept!

 

Door het beantwoorden van de bewustwordingsvragen over het desbetreffende onderwerp boor je de onbewuste (zelf)kennis aan. De antwoorden komen uit de spelers zelf, waardoor de kans heel groot is dat ze de zelf-ontdekte veranderingsmogelijkheden ook daadwerkelijk uit gaan voeren of in gaan stellen. Hierdoor beklijft hetgeen ze van zichzelf en anderen geleerd hebben, of waar ze zich ineens bewust van worden.

 

Het spel bevordert tevens het teamgevoel, want het doet niet alleen iets met het individu, maar het doet ook iets met de groep. De spelers beantwoorden de vragen in de groep; hierdoor moeten ze hun eigen antwoorden uitleggen aan anderen. Doordat ze het uit moeten leggen, treedt er een tweede fase van bewustwording op; het moet namelijk onder woorden gebracht worden.

 

Hierdoor komen de spelers steviger in hun eigen rol en positie te staan. Ze worden overtuigd van hun eigen (eventueel nieuwe) manier van werken, want dat is de beste manier die bij deze persoon past. Het is authentiek en authenticiteit is uiterst belangrijk bij goed functioneren en communiceren. Het spel boort de natuurlijke kwaliteiten van elke speler aan. Hier kan geen training tegen op!